Mikko Rantanen Hockey Academy -jääkiekkoleiri

1. Järjestäjä

Mikko Rantanen Hockey Academy -jääkiekkoleirin (myöhemmin "Leiri") järjestää Mikko Rantanen Hockey Academy ry (3084839-5), Kaunisharju 2 A 1, 01230 Vantaa (myöhemmin "Järjestäjä").

2. Leirin ajankohta

Leiri järjestetään 26.7.—30.7.2021 Trio Areenalla Vantaan Tikkurilassa.

3. Hakuaika

Leirin hakuaika on 9.4.—30.4.2021. Hakemuksen voi jättää täyttämällä hakulomakkeen osoittessa http://www.rantanenacademy.com. Hakuaikaa voidaan tarvittaessa Järjestäjän toimesta pidentää.

4. Osallistumiskelpoisuus

Hakemuksen voivat jäättää kaikki vuonna 2013-syntyneiden jääkiekkojuniorien vanhemmat/huoltajat. Leiriin osallistuvalla juniorilla on oltava 26.7.–30.7.2021 voimassa oleva pelipassi. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä hakemukset, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

5. Järjestäjän vastuu ja vastuunrajoitus

Järjestäjä ei vastaa sovellusten yksityisyysasetus- tai muista syistä johtuvista esteistä tai näiden aiheuttamista ongelmista hakemuksen jättämisessä.

Järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti hakemuksen jättämisestä.

6. Leiriläisten valinta ja siitä ilmoittaminen

Lopulliset leiriläiset valitaan jätettyjen hakemusten joukosta Järjestäjän toimesta. Leirille valittujen junioreiden huoltajille ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään 31.5.2021.

Ensimmäisenä vuotena Leirin suorittaneet ovat etuoikeutettuja leiripaikkaan myös tulevina vuosina.

Järjestäjällä on oikeus julkaista valittujen juniorien etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja nykyinen seura Mikko Rantanen Hockey Academyn verkkosivustolla ja sosiaalisen median kanavissa.

Leiriä dokumentoidaan kuva- ja videomuodossa verkkosivustolle ja sosiaalisen median kanaviin. Hakemuksen jättämällä annat luvan osallistujan kuvaamiselle Leirillä.

7. Leiripaikan vastaanottaminen

Valituksi tulleiden leiriläisten vanhemmalle/huoltajalle lähetetään sähköpostitse laskutiedot 390€ suuruisen osallistumismaksun maksamiseen. Osallistumismaksun maksamalla leiriläisen paikka Leirillä varmistuu.

Hinta sisältää 2 jääharjoitukset / päivä, 2 oheisharjoitukset / päivä, päivittäisen lounaan ja välipalan, luistinten teroituksen sekä Craftin varustepaketin.

8. Leiripaikan peruuttaminen

Leirin osallistumismaksun maksaneiden on mahdollista peruuttaa osallistuminen ja saada puolet osallistumaksusta (195 €) takaisin osoittamalla virallinen lääkärintodistus, josta ilmenee leiriläisen kykenemättömyys osallistua Leiriin. Järjestäjä ei ole peruutustapauksessa velvollinen korvaamaan muita osallistumisesta aiheutuneita, tai muita kuluja miltään osin.

9. Muut ehdot

Jättämällä hakemuksen osanottajat hyväksyvät nämä säännöt ja sitoutuvat noudattamaan niitä.

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä.

10. Henkilötietojen käsittely

Hakemuksen yhteydessä kerätään mahdollisen leiriläisen etunimi, sukunimi, syntymäaika, seura ja ikäluokka, pelipaikka sekä hakemuksen perustelut. Lisäksi leiriläisen vanhemman/huoltajan etunimi, sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Hakemuksen jättäjän Järjestäjälle antamia nimi- ja yhteystietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin, vaan ainoastaan hakijan informoimiseen Leiriin liittyvissä asioissa. Hakemusta varten annettuja henkilötietoja käsitellään tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla. Seloste on luettavissa täällä.

11. Muut ehdot

Jättämällä hakemuksen osallistujat sitoutuvat noudattamaan sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Mikäli joku Leiriin liitetyistä tähtivalmentajista ei sairastumisen tai henkilökohtaisten syiden takia pysty osallistumaan, Järjestäjä pyrkii ensisijaisesti hankkimaan tähtivalmentajaa vastaavan korvaajan. Tähtivalmentajan peruuttaessa tulonsa ei Järjestäjä ole velvollinen korvaamaan koko tai osaa Leirin osallistumismaksusta.

Mikäli Leiriin liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, Leirin Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.

12. Sääntöjen vastainen osallistuminen

Jos Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä kyseisen osallistujan osallistuminen Leiriin. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksessa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita, tai muita kuluja miltään osin. Mikäli järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpillisestä tai sääntöjen vastaisesta menettelystä, järjestäjä voi poistaa osallistujan aineiston ja leiriin liittyvät tiedot.